Uzmanından Matlab Programlama Eğitimi

Uzmanından Matlab Programlama Eğitimi

img
matlab

Uzmanından Matlab Programlama Eğitimi

Bu Derse 20 Kişi Katıldı

Bu kurs sizi ileri seviye genel MATLAB programcısı yapacaktır. Dersler, hem yeni başlayanlar hem de MATLAB ile deneyime sahip olanlar için uygun bir şekilde düzenlenmişti., herkes için oldukça fazla bilgi vardır.

MATLAB Neden Tercih Edilmelidir?

Matlab Programlama, bugün en önemli teknik programlama dilleri ve becerilerinden biridir. Bu derste, Matlab’ı başlangıç ​​seviyesinden öğrenmeye başlayacağız ve yavaşça daha teknik konulara yönelmeyi kolaylaştıracağız. Bu ders genel Matlab Programlamadır ve bu, tüm bölümlerin bu dersten faydalanabileceği anlamına gelir. Matlab Programlama kolay ve anlaşılabilir bir programlama dilidir ve Java, Python, C ve C ++ gibi diğer programlama dillerine başlamadan önce öğrenim için mükemmel bir seçimdir.

Günümüzde her şey matrisler ile ifade edilmektedir. Mesela bir hastanın kalp atışlarını kaydettiğiniz zaman bunu matrisler ile yapabilirsiniz. Ya da bir fotoğrafı matris şeklinde okuyabilir ve RGB (Red Green Blue) – parlaklık seviyelerini görüntü işleme yöntemleri ile düzenleyebilirsiniz. Farklı bir örnek ile ifade etmek gerekirse 3 boyutlu bir ortamı modellerken üç boyutlu matrisler kullanabilirsiniz. Tüm bu işlemlere zaman boyutunu da ekleyebilirsiniz. Kısacası hayatta yapılan her işlemi ister tek ister çok boyutlu matrisler ile düzenleyebiliyoruz.

Matrisler ile çalışmanın en kolay yolu MATLAB programlama dilidir. MATLAB; MATtix LABoratory kelimelerinin kısaltması şeklinde oluşmuştur. Yani matrisler üzerinde işlemleri yapabilmek için tasarlanmış bir programlama dilidir. Temel programlama teknikleri ile (döngüler, şartlı yapılar vb) matrisler üzerinde işlemler yapabilir, istekleriniz doğrultusunda çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz.

MATLAB, sayısal deneyleri ve yöntemleri kolayca uygulamanıza olanak tanıyan, algoritmaları tasarlamanıza, verileri analiz etmenize ve bu verileri çok güçlü bir şekilde görselleştirmenize olanak veren, yüksek düzeyde ve etkileşimli bir programlama dilidir.

Neler Öğreneceğiz?

 1. İlk olarak sözel dersler ile başlayacağız. Bu derslerimizde sözel olarak MATLAB’ı tanıyacağız. Olumlu yanlarını ve olumsuz yanlarını öğreneceğiz. Böylece neler yapabileceğimizi kafamızda oturtmuş olacağız.
 2. Sonrasında kursumuz matematiksel ve mantıksal işlemler ile devam edecek. Kağıt üzerinde dakikalarca hatta saatlerce süren yüksek matematik gerektiren problemleri dahi MATLAB ortamında bir kaç saniyede çözümleyeceğiz.
 3. Değişken kavramını öğrenip nasıl değişken tanımlanır nasıl tanımlanmaz bunları göreceğiz. MATLAB’ı içinde hazır olarak bulunan ve değiştirilmesi mümkün olmayan sabit ifadeleri tanıyacağız.
 4. Algoritma ile tanışacaksınız. Karşımıza bir problem çıktığı zaman bunun çözümü için hangi adımlar hangi sıra ile atılmalıdır bunu öğreneceksiniz. Tüm bunları akış diyagramları ile görsel şekilde görmüş olacaksınız.
 5. Matematiksel işlemlerin daha çok içine gireceğiz. MATLAB’ın içinde bulunan hazır matematiksel fonksiyonları ve kullanımlarını göreceğiz. Sonrasında kompleks sayı işlemleri, polinom işlemleri, trigonometrik işlemler, üstel ve logaritmik işlemler göreceğiz. Bol örnek ile anlayıp çalışma soruları ile pekiştirme fırsatı bulacaksınız.
 6. MATLAB’ın temel yapısını oluşturan matrisler ile tanışacaksınız. Matrisler, diziler, vektörler nedir, hangi işlemler nasıl yapılır bunları öğreneceksiniz.
 7. Tüm bunları öğrendikten sonra şartlı yapılar, döngüler, grafik çalışmaları gibi ileri programlama konularına değineceğiz.

VE EN ÖNEMLİSİ GENEL ALGORİTMA ve PROGRAMLAMA YENEĞİNİZİ GELİŞTİRMİŞ OLACAKSINIZ.

Öğrenecekleriniz

 • Algoritma Prototipi Oluşturabilecek ve Bunu Geliştirebileceksiniz.
 • Programlama ve Uygulama Geliştirebileceksiniz.
 • Grafikler Üzerinde Analizler Yapıp Anlamlar Çıkartabileceksiniz.
 • Matrisler İle Yapılabilecek Neredeyse Tüm İşlemleri Yapabileceksiniz.
 • Yüksek Matematik Bilgisi İsteyen Sayılsal Problemleri Bir Kaç Saniyede Çözebilecek
 • Bilgisayardan Veri Alıp Bunu İşleyip Tekrar Kaydedebileceksiniz.
 • Tüm Bu Konular İle Alakalı Bol Bol Örnek Uygulama Çalışması Yapacaksınız.

Kurs gereksinimleri veya ön koşulları var mı?

 • Sıradan Bilgisayar Kullanımına Sahip Olmak
 • MATLAB Programı Kurulu Olmak
 • Lise Düzeyinde Matematik Bilgisi
 • Herhangi kodlama-algoritma bilginiz olmasına GEREK YOKTUR.

Bu kurs kimler için uygun:

 • Genel Algoritma ve Programlama Mantığını Oluşturup Geliştirmek İsteyen Herkes
 • MATLAB Programlamalarını Kariyerlerinde Kullanmak İsteyen Akademisyenler, Araştırmacılar, Mühendisler, Öğrenciler
 • MATLAB programlama dilini sıfırdan ileri seviyeye öğrenmek isteyen herkes

E-mail Aboneliği

Güncellemeleri almak için abone olun